JUMBO OFFSHORE – PROJECT QHSE MANAGER

Ruud hield zich bij Jumbo offshore bezig met het plaatsen van 80 windmolens bij het offshore windmolenpark Butendiek voor de kust van Denemarken. Ruud ondersteunde Jumbo bij het opzetten, implementeren en monitoren van de QHSE procedures. Deze procedures vormen de basis van een stevige QHSE strategie.

Ruud ondersteunde de organisatie tijdens de mobilisatie en demobilisatie van het installatieschip met alle QHSE gerelateerde zaken. Hierbij voorzag hij de organisatie van QHSE advies tijdens het offshore project. Het project is door Ruud continu getoetst of het voldeed aan ISO 9001, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISM & ISPS.

De organisatie voorzag hij waar nodig van training op het gebied van kwaliteit en procesverbeteringstechnieken. Hij promootte het concept ‘stay well’, het veiligheidsprogramma van Jumbo met betrekking tot het gedrag van medewerkers.

Het management voorzag hij dagelijks, wekelijks en maandelijks van statistische rapporten over QHSE prestaties. Tijdens dit project was het van belang om goede contacten te onderhouden met de autoriteiten, cliënten en partners. Ruud bracht een nauwe QHSE samenwerking op gang tussen offshore & on-shore personeel en betrokken partners.

MEER WETEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP