WAT ZIJN WERKPLEKINSPECTIES?

In het kader  van veiligheid zijn werkplekinspecties  een bekend middel om er voor te zorgen dat de regels worden nageleefd en om aan te tonen dat veiligheid een serieuze zaak is. Of het nu gaat om een autobedrijf, een bedrijf in de detailhandel, in de landbouw en natuurlijk ook in de bouw, iedereen wilt toch een veilige werkplek?

Voor operationeel leidinggevenden is het van belang regelmatig de werkplek te inspecteren. Zij zijn immers de eerst verantwoordelijken. Per werklocatie moeten minimaal een keer in de maand deze werkplek inspecties plaatsvinden. Alleen op deze manier is het mogelijk veiligheid; gezondheid en milieu op een hoog niveau te kunnen handhaven. Wij kunnen deze werkplek inspecties samen met de leidinggevende voor u verzorgen.

WAT INSPECTEREN WE?

  • Werkzaamheden en of taken die risicovol zijn.
  • Onveilig gedrag en situaties.
  • Of de aanwezige veiligheidsregels / voorschriften wel worden nageleefd.
  • Het gebruik van de voorgeschreven Persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Juiste gebruik van gereedschappen en machines.
  • Algemene netheid en orde van de werkplek.
  • Status en gebruik van gevaarlijke stoffen.
  • Hoe is het gesteld met de redding en veiligheidsmiddelen (Noodplan / EHBO / brandbestrijding).

“Wij voeren deze werkplekinspecties uit op de werklocatie. Dit resulteert in een lijst met actiepunten van de bevindingen. In overleg kan hierna een plan van aanpak worden gemaakt voor de verbeterpunten. De inspectie wordt besproken met de KAM afdeling, en hier ook geregistreerd en bijgehouden.”

– RUUD VERBURG

 MEER WETEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP